Logo Telur

zer da

geoplat_156

appa_156

egec_logo_156


Energia geotermikoa lurraren barneladean metaturiko energia da.

Berau baliabide geotermikoaren tenperaturaren araberakoa sailkatzen da:
Tenperatura altuko energia geotermikoa, 150ºC baino tenperatura altuagoekin.
Tenperatura ertaineko energia geotermikoa. 100 eta 150 ºC arteko tenperaturekin.
Tenperatura baxuko energia geotermikoa. 30 eta 100 ºC arteko tenperaturekin.
Tenperatura oso baxuko energia geotermikoa. 30ºC baino tenperatura baxuagoekin.

Elkartruke geotermikoa tenperatura baxuko energia geotermikoaz baliatzeko garaturiko teknologia da. Normalean, baina ez beti, bero-ponpa baten beharra izaten da beroa eraginkortasun handiagoaz batzeko eta honela gure instalazioan erabili ahal izateko baldintzak bete ditzan.

Beste energia geotermikoekin alderatura errendimendu baxuagoa izanda, tenperatura oso baxuko geotermiak onura argi bi dakarzkigu:

Erabilgarritasuna. Esan daiteke edozein baldintza geologikotan erabili daitekela.
Ezargarritasuna. Tenperatura baxuak errefrigeraziorako aproposa egiten du.

 

 

 

GP/ Aliendalde Auzunea, 6
48200 Durango · Bizkaia
T: 94 6818916
F: 901706969
info@telur.es

Lehe oharra