Logo Telur

Lehe oharra

Lege oharra

Izaera informatiboa duen webgune hau TELUR Geotermia y Agua, S.A.k (aurrerantzean TELUR) sortu du erabilera publikorako eta dohainik da.

Bertara sartzen dena erabiltzailetzat joko da, eta webgunea zein bertan dauden zerbitzuak eta edukiak legearen arabera, fede onez eta onartutako ohiturekin zein ordena publikoarekin bat etorriz erabiliko dituela konpromisoa hartzen du. Aipatutako konpromisoa betetzen ez duten erabiltzaileen sarbidea debekatzeko edo galerazteko eskubidea hatzen du bere gain TELURek.

TELURek , bere aldetik eta aldez aurretik jakinarazi gabe, webgunearen diseinua eta egitura aldatu ahal izango ditu. Sarrera,  kolektiboa edo banakakoa, osoa edo partziala, aldi baterakoa edo behin betikoa, eten edo  murrizteko eskubidea hatzen du bere gain.

Webgunera sarbidean edo honen edukietan akatsak izatearen ardura ez da TELURena izango, ez eta informazioa eskuratzeko xedez, TELURek bidalitako beste webgune batzuen edukien egiazkotasunarena ere.

Webgunearen edukien erabilera desegokiagatik edo bertan sartzeagatik sor litezkeen kalteez ez du inolako erantzukizunik izango TELURek.

TELURek webgunean dagoen informazioaren kopia, bikoizketa, birbanaketa baimentzen ditu, iturria TELUR dela adierazten bada.

Datuen babesa

Datuak Babesteko Lege Organikoak ezartzen duenez TELURek bere webgunean erabiltzaileengandik era boluntarioan jasotako datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko dira, Datuak Babesteko Agentzian TELURen titulartasunpean erregistratutako datu pertsonalen fitxategian, hain zuzen.

Bezeroak, datuak ematean, espreski onartzen du fitxategi automatizatuan barne hartzen diren bere datu pertsonalak TELURri lagatzea; datu hauek zerbitzuari loturiko informazio, ikerkuntza eta merkaturatzea gauzatzeko zereginak egin ditzan eta ez beste helburu baterako.

TELURek hitz ematen du datu pertsonalak isilpean izateko eta gordetzeko betebeharra beteko duela eta datu hauek aldatu edo galdu ez daitezen eta baimenik gabeko inor bertan sar dadin saihesteko beharrezko neurriak hartuko dituela, betiere teknologiaren egoera kontuan izanik. TELURek konpromisoa hartzen du fitxategian dauden datuak isilpean gordeko dituela, datu pertsonalak babesteko legeriarekin bat etorriz. Bezeroa sartu, zuzendu eta baliogabetzeko eskubideaz balia daiteke mezu bat bidaliz info@telur.es helbide elektronikora.

 

GP/ Aliendalde Auzunea, 6
48200 Durango · Bizkaia
T: 94 6818916
F: 901706969
info@telur.es

Lehe oharra